×
Zapytaj o naprawę

Wypełnij formularz i umów się na wizytę. Skontaktujemy się z Tobą z propozycją terminu dopasowanym do Twoich potrzeb.

Zachęcamy do umówienia wizyty telefonicznie 22 610 77 77.

  Regulamin

  REGULAMIN PRACY SERWISU
  Ogólne warunku wykonywania usługi
  1. Usługi są wykonywane z zachowaniem procedur producenta pojazdu.
  2. Wykonanie treści zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu oraz wymianę części lub podzespołu.
  3. W przypadku drogich podzespołów przekraczających kwotę 1000 zł netto, uważanych za skutek lub przyczynę powstania zgłoszonej do usunięcia usterki, firma konsultuje wydatek z klientem.
  4. Części zamontowane w ramach usługi pozostają własnością serwisu do momentu uiszczenia zapłaty przez klienta.
  5. W przypadku pozostawienia w pojeździe rzeczy, nie mających związku z naprawą, pracownik serwisu powinien zostać o tym fakcie powiadomiony, w przeciwnym wypadku firma nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  6. Jeśli pojazd blokuje stanowisko naprawcze z winy klienta, zostaje on obciążony kosztem użytkowania stanowiska w kwocie 80 zł netto/godzina.
  7. Jeśli bez podania przyczyny pojazd nie zostanie odebrany do kolejnego dnia roboczego, po przekazaniu informacji o zakończeniu naprawy, zostanie naliczona opłata za parking w kwocie 100 zł/doba.
  8. Samochód po naprawie jest kontrolowany i sprawdzany podczas jazdy testowej w zakresie wykonywanej usługi.
  9. Serwis udziela gwarancji na okres jednego roku od daty wykonania usługi, Oddanie pojazdu do serwisu jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków gwarancji.
  10. Serwis nie pracuje na częściach i podzespołach dostarczonych przez klienta.
  11. Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa w szczególności:
  • Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzoru dokumentów stosowanych przy tych badaniach (73 str.)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczególnych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 września 2005 Dz. U. Nr 201, poz. 1666 w sprawie stosowania części używanych
  1. Niezależnie od gwarancji przysługuje klientowi rękojmia zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.
  2. W przypadku niewyrażenia zgodny na zachowanie procedur serwisowych, automatycznie zostaje wyłączona gwarancja i rękojmia zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa w tym zakresie.
  To top