×
Umów wizytę

Wypełnij formularz i umów się na wizytę. Skontaktujemy się z Tobą z propozycją terminu dopasowanym do Twoich potrzeb.

Zachęcamy do umówienia wizyty telefonicznie 22 610 77 77.

  Regulamin płatności online

  §1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie płatności online za rezerwację wizyty w warsztacie samochodowym ABPOL, prowadzonym przez [ABPOL BOGUSŁAW PIETRZYK], z siedzibą w [ul.Grochowska 45 04-186 Warszawa], NIP: [1131483057], REGON: [010680889].
  2. Regulamin określa zasady dokonywania płatności online za rezerwację wizyty oraz prawa i obowiązki Klienta i Warsztatu w zakresie tych płatności.
  3. Korzystanie z usług płatności online oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

  §2. Płatności online za rezerwację wizyty

  1. Płatność online za rezerwację wizyty w warsztacie samochodowym może być dokonana poprzez dostępne na stronie metody płatności.
  2. Wysokość płatności za rezerwację wizyty wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi, chyba że w przypadku odwołania wizyty przez warsztat.
  3. Potwierdzenie dokonania płatności online stanowi potwierdzenie rezerwacji wizyty w warsztacie.

  §3. Kwota zaliczki a koszt usługi

  1. Kwota zapłacona za rezerwację wizyty w wysokości 100 zł zostanie odjęta od całkowitej kwoty za usługę świadczoną przez warsztat samochodowy.

  §4. Zmiany w regulaminie

  1. Warsztat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej warsztatu.

  §5. Polityka zwrotów i reklamacji

  1. Zwroty: Rezerwacja wizyty w serwisie samochodowym jest usługą niepodlegającą zwrotowi. Kwota 100 zł pobierana za rezerwację nie podlega zwrotowi, chyba że w przypadku odwołania wizyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Reklamacje: W przypadku reklamacji dotyczącej rezerwacji wizyty, Klient może zgłosić ją do nas telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Odpowiemy na reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.
  3. Rozpatrzenie reklamacji: Po otrzymaniu reklamacji przeprowadzimy weryfikację zgłoszonej niezgodności. W przypadku uzasadnionych reklamacji, np. braku potwierdzenia rezerwacji, błędnie zaksięgowanej płatności za rezerwację, podejmiemy działania naprawcze, w tym ewentualny zwrot płatności za rezerwację.
  4. Wyłączenia: Polityka zwrotów i reklamacji nie obejmuje przypadków, w których Klient dokonał rezerwacji wizyty, a następnie z nieznanych przyczyn nie stawił się na umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania wizyty.

  §6. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej warsztatu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  To top